11/11/2014 Lượt xem: 1126
Thực hiện cải cáchhành chính, thời gian qua, tỉnh đã tập trung rà soát vị trí, chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quanchuyên môn thuộc cấp tỉnh, cấp huyện để điều chỉnh. Nhờ đó, góp phần khắc phụctình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; thực hiện tốt công tácphân cấp quản lý, cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.

04/11/2014 Lượt xem: 3224
Cảicách tổ chức bộ máy nhà nước là một trong bốn nội dung chủ yếu của Chương trìnhtổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010. Việc đánh giá tổngkết 10 năm thực hiện cải cách tổ chức bộ máy nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 vàphương hướng cải cách giai đoạn 2011-2020 theo những nội dung chủ yếu sau:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700