Hướng dẫn đánh giá và bổ sung lý lịch công chức, viên chức năm 2014 

25/11/2014 Lượt xem: 583 In bài viết

Thừa lệnh Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Vụ Tổ chức cán bộ hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và bổ sung lý lịch năm 2014. Nội dung Biểu mẫu phiếu đánh giá công chức, viên chức; mẫu phiếu bổ sung lý lịch công chức, viên chức