Thực hiện các quy định về kê khai minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân năm 2014

25/11/2014 Lượt xem: 537 In bài viết

Để đảm bảo công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập được thực hiện kịp thời, đúng quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư 08/2013 ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập đúng thời gian và đạt hiệu quả. Ngày 24/11/2014 Ủy ban Dân tộc đã có Công văn số 1286/UBDT-TCCB về thực hiện các quy định về kê khai minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân năm 2014.

Nội dung chi tiết xem tại đây