Hội thảo Phân hệ quản lý văn bản và điều hành

23/10/2014 Lượt xem: 565 In bài viết

Dự Hội thảo có các đồng chí Phó Giám đốc TTTT: Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Hoàng Hải; các đồng chí lãnh đạo và cán bộ phòng Ứng dụng và Cơ sở Dữ liệu TTTT; các đồng chí lãnh đạo và cán bộ phòng Thư ký Tổng hợp, Văn thư – Lưu trữ và đại diện các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban.

Tại Hội thảo, đại diện TTTT đã giới thiệu tới các đại biểu một số nội dung như: Kế hoạch ứng dụng phân hệ quản lý văn bản và điều hành phiên bản mới trên Hệ điều hành tác nghiệp; Đề xuất các giải pháp tăng cường sử dụng hệ điều hành tác nghiệp phục vụ công tác hoạt động quản lý, điều hành của UBDT như: công tác số hóa văn bản, công tác cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin trên hệ thống điều hành tác nghiệp...

Để đảm bảo toàn bộ các trạm vận hành đồng bộ và hiệu quả, TTTT đã đưa ra một số phương án thực hiện, cụ thể: TTTT phối hợp với các Vụ, đơn vị rà soát, cập nhật và phân quyền toàn bộ người dùng tại UBDT trên hệ thống mới; Chuyển đổi Cơ sở Dữ liệu văn bản trên phần mềm QLVB&ĐH hiện nay sang hệ thống mới phục vụ tra cứu; Chuyển đổi và duy trì các liên kết thuộc hệ thống điều hành tác nghiệp cũ..; Triển khai số hóa toàn bộ các văn bản đi/đến tại Văn phòng Ủy ban, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin đầu vào hệ thống theo quy định; Tùy theo nhu cầu và khối lượng văn bản thực tế đến/đi tại Văn phòng Ủy ban; Riêng đối với các văn bản trình Lãnh đạo Ủy ban, nếu Lãnh đạo Ủy ban không có điều kiện tham gia vào quy trình xử lý trực tiếp trên hệ thống thì Thư ký của Lãnh đạo Ủy ban in toàn văn văn bản và biểu mẫu tờ trình để Lãnh đạo Ủy ban xử lý tạm thời trên giấy, sau đó Thư ký cập nhật ý kiến xử lý của Lãnh đạo Ủy ban vào hệ thống và chuyển tiếp đến các Vụ, đơn vị liên quan. Trung tâm Thông tin sẽ bổ sung quy trình theo yêu cầu thực tế.

Đối với các đơn vị nằm ngoài Ủy ban chưa được kết nối mạng riêng đến hệ thống điều hành nội bộ, TTTT sẽ đề xuất giải pháp kỹ thuật, trang bị thiết bị phù hợp để các đơn vị kết nối và tham gia vào hệ thống.

Tại Hội thảo các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến cho việc triển khai phân hệ quản lý văn bản và điều hành. Các ý kiến đều thể hiện sự nhất trí cao với việc đưa phân hệ quản lý văn bản và điều hành đi vào ứng dụng, góp phần hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, điều hành các hoạt động của các Vụ, đơn vị trong toàn cơ quan UBDT.

Sơn Nam