Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc

11/11/2014 Lượt xem: 558 In bài viết

*PV: Xin ông cho biết ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước của UBDT có những chuyển biến như thế nào?
 
*Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan nhà nước, trong 2 năm gần đây Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã ban hành nhiều văn bản quản lý chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống cơ quan UBDT. Năm 2013, UBDT đã khai trương Cổng thông tin điện tử, nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chuyển tải thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBDT trên mạng công nghệ thông tin. Cuối năm 2013, UBDT đã đưa phần mềm thư điện tử, phần mềm điều hành tác nghiệp, quản lý văn bản vào hoạt động, để tăng cường trao đổi thông tin, xử lý văn bản qua môi trường mạng, giúp cho công tác quản lý điều hành nhanh chóng, kịp thời hiện đại hơn…
 
Hiện nay, cán bộ, công chức, viên chức của UBDT sử dụng thư điện tử tăng nhiều so với trước đây: gần 90% cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử để trao đổi công việc, nhiều vụ, đơn vị có 100% cán bộ sử dụng thư điện tử để gửi, nhận tài liệu công vụ. 
 
Trước đây việc tiếp nhận văn bản đến phải chuyển qua vị trí trực tiếp xử lý, sau đó photocopy tài liệu chuyển cho các địa chỉ, làm như thế vừa chậm, vừa tốn kém và có khi văn bản không đến người có trách nhiệm, công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBDT không kịp thời… Đặc biệt, các Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III, các ban dân tộc tỉnh tiếp cận văn bản, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBDT nhanh chóng và tiện dụng. Về hiệu quả kinh tế, mỗi tháng Văn phòng UBDT tiết kiệm được hơn chục ngàn trang giấy in.
 
*PV: Vừa qua, Ban Chỉ đạo CCHC của UBDT chỉ đạo hình thành trang Thông tin về CCHC của UBDT. Vậy ông có thể cho biết mục đích việc xây dựng Cổng thành phần này?
 
*Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng: Vừa qua, Lãnh đạo UBDT giao cho Vụ Tổ chức Cán bộ phối hợp với Trung tâm Thông tin xây dựng Cổng thành phần CCHC của UBDT. Mục đích của việc xây dựng website CCHC là để giúp cho cán bộ, công chức, viên chức của UBDT, hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc cả nước tiếp cận tra cứu các chủ trương, chính sách, chỉ đạo của Chính phủ, của UBDT về CCHC; thông tin kịp thời những hoạt động về CCHC, biểu dương những mô hình tốt, cũng như chưa tốt về CCHC trong công tác dân tộc. Trang tin cũng là một địa chỉ, để công khai các thủ tục hành chính, giúp đồng bào có tiếp cận thủ tục giải quyết nhanh chóng hiệu quả và cũng là địa chỉ để phản ánh ý kiến của đồng bào các dân tộc trong việc thực hiện chính sách dân tộc, CCHC phục vụ người dân tốt hơn. 
 
Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm.

Xuân Phú - Xuân Thường - Sơn Nam (thực hiện)