Ủy ban Dân tộc triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm

21/12/2016 Lượt xem: 847 In bài viết

Toàn cảnh Hội thảo

Dự Hội thảo có lãnh đạo các Vụ, đơn vị quản lý nhà nước của UBDT. Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III và Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh tham dự qua hệ thống họp trực tuyến.

Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm được các Vụ, đơn vị xây dựng tập trung vào những nội dung cụ thể: Mục tiêu vị trí công việc; các nhiệm vụ cụ thể của vị trí việc làm; tỷ trọng thời gian hoàn thành công việc; các tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc.

Sau khi nghe Vụ Tổ chức Cán bộ hướng dẫn xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm; đại diện các Vụ, đơn vị đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng Đề án về: Một số hợp đồng lao động tại các vụ, đơn vị; cách xác định vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, cách xác định số biên chế... Đại diện các Vụ, đơn vị tham dự hội thảo đã đưa ra các ý kiến cần trao đổi và được Vụ Tổ chức Cán bộ trả lời, giải đáp những vướng mắc.

Qua Hội thảo, các vụ, đơn vị sẽ định hướng được việc xây dựng Đề án theo đúng với yêu cầu và sát với tình hình thực tế của đơn vị mình, đồng thời sớm hoàn thiện và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trong tháng 12/2016.

Sơn Nam

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700