Hội thảo kỹ thuật góp ý xây dựng Đề án vị trí việc làm của Ủy ban Dân tộc

17/06/2015 Lượt xem: 982 In bài viết

Thực hiện Kế hoạch số 418/KH-UBDT của UBDT ban hành ngày 08/5/2014 về quy trình xây dựng Đề án Vị trí việc làm đối với các Vụ, đơn vị quản lý nhà nước; kế hoạch thẩm định Đề án Vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong tháng 3,4/2015, các Vụ, đơn vị của UBDT đã tổ chức triển khai rà soát lại Đề án và danh mục vị trí việc làm của Vụ, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức được giao; số biên chế được giao; số người hiện đang làm việc. Sau khi hoàn tất Đề án, Ban Chỉ đạo và Vụ Tổ chức Cán bộ đã tiến hành thẩm định và tổng hợp số liệu vào dự thảo Đề án.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thông qua danh mục vị trí việc làm đối với các Vụ, đơn vị quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập cụ thể và tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về nội dung đề án. Các đại biểu nhất trí cao với dự thảo kế hoạch xây dựng Đề án Vị trí việc làm cũng như hướng xây dựng đề án đối với các Vụ, đơn vị trong cơ quan. Đồng thời, những ý kiến, vướng mắc trong việc xây dựng đề án đã được các thành viên Ban Chỉ đạo hướng dẫn và giải thích cụ thể.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng đánh giá cao sự cố gắng của các Vụ, đơn vị trong việc xây dựng đề án và công tác tổng hợp báo cáo của Tổ soạn thảo. Thứ trưởng yêu cầu nhóm soạn thảo tiếp thu ý kiến để chỉnh sửa, hoàn thiện đề án, chú ý thể thức trình bày văn bản; thống nhất các số liệu được sử dụng trong đề án; sử dụng ngôn từ phù hợp, chính xác; các vị trí, chức danh trong tổ chức bộ máy phải chuẩn xác, tương thích với nội dung trình bày… 

Ngọc Ánh