Tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy nhà nước của Bộ Y tế trong 6 tháng đầu năm 2014

11/11/2014 Lượt xem: 1020 In bài viết

- Thực hiện Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIII, Vụ Tổ chức cán bộ đã phối hợp với các Vụ, Cục của Bộ Y tế xây dựng và hoàn thiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 20 Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ Y tế.

- Xây dựng dự thảo, hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 246/QĐ-TTg ngày 12/2/2014 về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế thay thế Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 12/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Theo Quyết định này, tổng số các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế là 71 đơn vị gồm (35 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và viện có gường bệnh; 11 viện thuộc khối y tế dự phòng, 11 trường đại học, học viện, 02 trường cao đẳng, 07 viện giám định, kiểm định, kiểm nghiệm; 04 viện về trang thiết bị y tế, dược, vắc xin và sinh phẩm y tế, 01 Viện Chiến lược và chính sách y tế; 01 Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, 01 Trung tâm Điều phối ghép bộ phận cơ thể người; 01 Báo Sức khỏe và đời sống, 02 tạp chí. Trong đó, đổi tên 3 đơn vị, giải thể 2 đơn vị (Viện Giám định pháp y và Viện Công nghệ thông tin thư viện y học trung ương) và tổ chức lại 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

- Thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định thành lập Trung tâm Phẫu thuật nội soi thuộc Bệnh viện Nhi trung ương, thành lập Trung tâm đào tạo hỗ trợ Doanh nghiệp Dược, Mỹ phẩm trực thuộc Cục Quản lý Dược. Tổ chức thẩm định Đề án thành lập Viện Vi sinh thuộc Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh.

- Hướng dẫn các đơn vị xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành Y tế thuộc trường Đại học Y tế công cộng, các Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng Quốc gia về xét nghiệm y học tại Đại học Y Dược tại thành phố Hồ Chí Minh và tại Đại học Y Hà Nội, Quy chế của Trung tâm hỗ trợ sinh sản Quốc gia thuộc Bệnh viện Phụ sản Trung ương...

- Xây dựng báo cáo tổ chức và hoạt động của các loại hình tổ chức Quỹ của Bộ Y tế (trừ Quỹ xã hội, từ thiện).

- Tổ chức thẩm định hồ sơ xếp hạng 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế đó là Viện Dược liệu, Viện Pasteur Nha Trang, Bệnh viện Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương.

- Chỉ đạo, tổ chức triển khai các công việc bàn giao, tiếp nhận các tổ chức, nhân lực thuộc Viện Giám định Y khoa về trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai.

- Tham mưu trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội cho 02 Hội, đang xin ý kiến công nhận Ban vận động thành lập Hội cho 02 Hội. Tham gia ý kiến bằng văn bản với Bộ Nội vụ để thành lập 3 hội nghề nghiệp và hỗ trợ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ của 5 Hội. Kiểm tra công tác tổ chức, hoạt động hội 05 hội.​

(Nguồn: Tổ xử lý thông tin báo chí Bộ Y tế)